Wat is LUNA?

LUNA is de fusie vzw die de werking en acties van de Nederlandstalige abortuscentra coördineert, de onderlinge solidariteit versterkt en de aangesloten centra alle mogelijke ondersteuning biedt. Regelmatig overleg, intervisies, studiedagen voor het personeel, een gemeenschappelijke folder en deze website vormen een gemeenschappelijk platform voor en van alle centra.