Aanmeldingsformulier

Kandidaten algemene vergadering LUNA vzw


De algemene vergadering van LUNA vzw komt minstens 1 maal per jaar bijeen om een aantal formele taken te vervullen, zoals de bespreking en goedkeuring van het werkingsverslag en financieel verslag van het afgelopen jaar of van de planning en begroting voor het komende jaar. Aansluitend volgt telkens een gedachtewisseling rond een specifiek of actueel thema dat belangrijk is voor de werking van LUNA vzw.

Om de 2 jaar kiest de algemene vergadering uit zijn leden een raad van bestuur, die het beleid van LUNA vzw uitstippelt. Het operationele management is in handen van het directieteam, bestaande uit de centrumverantwoordelijken van de 4 LUNA abortuscentra.

Uw kandidatuur wordt bezorgd aan de voorzitter van LUNA vzw. Die zal u vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek biedt de mogelijkheid om uw motivatie toe te lichten en in te gaan op vragen die u zelf nog hebt. Een verslag hiervan wordt besproken met de raad van bestuur, die al dan niet beslist om u voor te dragen als lid van de algemene vergadering. Bekrachtiging gebeurt dan op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering, waarvoor u wordt uitgenodigd.
* Verplichte velden