Hoe verloopt een abortus?

De abortusmethodeS

De medicamenteuze behandeling

Een medicamenteuze behandeling is een abortus op basis van medicatie die op kunstmatige wijze een miskraam uitlokt. Deze medicatie kan je niet via de apotheek verkrijgen, enkel via de LUNA abortuscentra.

Een medicamenteuze behandeling verloopt in twee fasen: de inname van een tablet mifepristone en 1 à 2 dagen later het gebruik van tabletten prostaglandine.

De verschillende fasen van de MEDICAMENTEUZE BEHANDELING
Eerste fase
Praktisch

Tijdens deze afspraak overlopen we opnieuw het verloop van de behandeling en is er tijd en ruimte voor eventuele vragen, je tekent dan ook het toestemmingsformulier. Dan neem je de medicatie, een tablet mifepristone in. De duur van deze consultatie kan variëren tussen een half uur en een uur.

De tweede fase van een medicamenteuze behandeling vindt plaats 24 à 48 uur na de eerste afspraak. Wat kan je verwachten in de periode tussen beide afspraken? Ongeveer één op vijf vrouwen heeft al bloedverlies de dag na fase 1, dit kan variëren van een klein beetje bloedverlies tot fiks bloedverlies met klonters. Dat wil dus zeggen dat de meeste vrouwen nog geen bloedverlies hebben als ze voor de tweede fase naar het LUNA abortuscentrum komen. Een klein aantal vrouwen (ongeveer 5%) heeft een expulsie (uitstoting van het vruchtzakje) voor het gebruik van de tabletten prostaglandine. Als je vermoedt dat het vruchtzakje reeds is uitgestoten is het toch belangrijk dat je op het afgesproken tijdstip naar het LUNA abortuscentrum gaat. Er moet immers echografisch worden vastgesteld dat je niet langer zwanger bent.

Hoe werkt het?

Mifepristone behoort tot de medicijnen bekend onder de noemer ‘antiprogestagenen’. Het lichaamseigen hormoon progesteron houdt een zwangerschap in stand. Mifepristone is een antihormoon, dat de zwangerschap afbreekt. Het blokkeert de effecten van progesteron, zorgt er voor dat de baarmoederhals verweekt en verwijdt en stimuleert het samentrekken van de baarmoeder.

Tweede fase
Praktisch

24 à 48 uur na de inname van het tablet mifepristone ga je opnieuw naar het LUNA abortuscentrum voor het gebruik van de tabletten prostaglandine. Je brengt de tabletten zelf vaginaal in. Soms wordt ook beslist om de tabletten buccaal of sublinguaal (je laat ze smelten in je mond tussen je tandvlees en je wang of onder je tong) te gebruiken. Tijdens deze consultatie verblijf je 3 tot 4 uur in het LUNA abortuscentrum.

Hoe werkt het?

Prostaglandines doen de baarmoeder samentrekken en veroorzaken zo het afstoten van het vruchtzakje. Deze uitstoting of expulsie zal meestal gebeuren binnen de 24 uur. Reken erop dat je aanzienlijk meer bloed kan verliezen dan tijdens een normale menstruatie en dat het bloedverlies stolsels kan bevatten. Het samentrekken van de baarmoeder kan bij momenten fikse krampen veroorzaken. Het bloedverlies duurt gemiddeld tien dagen. Dit betekent dat het bij de ene vrouw vijf dagen kan duren, terwijl iemand anders meer dan twee weken bloedverlies heeft.