De Belgische ABORTUSwetgeving

INTRO

Hoewel abortus sinds 3 april 1990 onder specifieke voorwaarden legaal is in België, blijkt een deel van de bevolking hiervan niet op de hoogte te zijn.

De ‘minikoningskwestie’ van 30 maart 1990 beroerde nochtans de gemoederen. Koning Boudewijn I weigerde toen de ‘abortuswet’ (wet tot gedeeltelijke depenalisering - uit het strafwetboek halen - van abortus) te ondertekenen, wat in een grondwettelijke crisis dreigde uit te monden.

Daarom stelde de regering Koning Boudewijn twee dagen “in de morele onmogelijkheid om te regeren”. Het door het parlement goedgekeurde wetsontwerp ‘Lallemand-Michielssens’ werd daaropvolgend door de Ministerraad bekrachtigd en ondertekend (wet van 3/4/1990 – B.S. 5/4/1990). Na jaren politieke strijd had ook België een geliberaliseerde abortuswet.

Op 15 oktober 2018 werd de nieuwe wet goedgekeurd die abortus uit het strafrecht haalt.