Abortus is een recht

Abortus is toegestaan door de Belgische wet, erkend als een medische handeling en wordt terugbetaald door de ziekenfondsen als ze wordt uitgevoerd in een erkend centrum, zoals LUNA. Abortus kan in België tot 12 weken zwangerschap. Dat komt overeen met 14 weken als je begint te tellen vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie.

Na een zwangerschapstermijn van 12 weken kan abortus in België enkel als de zwangerschap een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de vrouw of als vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware en ongeneeslijke afwijking. Een abortus later dan 12 weken na de bevruchting zonder deze redenen is in België niet toegelaten. Als je in een dergelijke situatie verkeert, kan je bij de LUNA centra terecht voor een gesprek, informatie en een eventuele verwijzing naar een buitenlandse kliniek.

"Elk vrouw die haar zwangerschap wil afbreken, kan een abortus hebben. Zij alleen beslist daarover."

De wet voorziet in een verplichte wachttijd van 6 dagen tussen de eerste consultatie in het abortuscentrum of ziekenhuis en de ingreep. Enkel omwille van dringende medische redenen kan deze wachttijd ingekort worden.

Elk vrouw die haar zwangerschap wil afbreken, kan een abortus hebben. Zij alleen beslist daarover. Ook een minderjarige beslist daar zelfstandig over. Ouders of zorgdragers hoeven niet op de hoogte gebracht te worden.