Controle na abortus

De arts beslist na de behandeling of een controle in het abortuscentrum nodig is. In dat geval zal er meteen een afspraak voor een controleraadpleging gemaakt worden. Als je verwezen bent door je huisarts of gynaecoloog, kan er ook afgesproken worden dat de controle daar plaatsvindt.

Ook als je na een behandeling een spiraal liet plaatsen of als je je zorgen maakt omwille van fysieke redenen, voorzien we tijd voor een controle. Je maakt hiervoor een afspraak. Deze controle is in de dienstverlening inbegrepen. Je krijgt standaard een verslag mee. Je bepaalt zelf of je deze informatie al dan niet deelt met je eigen arts of gynaecoloog.