Minderjarigen

Om een zwangerschap te beëindigen heb je als minderjarige geen toestemming nodig van je ouders. De wet bepaalt dat je zelf beslist, ongeacht je leeftijd.

Uiteraard zijn al onze medewerkers onderworpen aan het beroepsgeheim. Ze mogen je ouders, partner, familie, … niet op de hoogte brengen van je bezoek aan een LUNA centrum, je vraag om abortus, of van een eventuele behandeling.

Kom je langs voor een consultatie of een behandeling? Dan kunnen wij indien nodig een ziektebriefje meegeven voor school.