Privacy

Privacy en discretie staan bij ons centraal. De LUNA centra hebben een afspraak met het RIZIV waardoor de anonimiteit bij de ziekenfondsen met de grootste zorg bewaakt wordt.

Uiteraard zijn al onze medewerkers onderworpen aan het beroepsgeheim. Ze mogen je ouders, partner, familie, … niet op de hoogte brengen van je bezoek aan een LUNA centrum, je vraag om abortus, of van een eventuele behandeling.

Dat geldt ook voor minderjarigen. Medeweten of instemming van je ouders is niet nodig. Als je als jongere nog vermeld staat bij je ouders, zorgen de ziekenfondsen voor je anonimiteit.

Helemaal anoniem is onze dienstverlening echter niet, want je moet wel je identiteitskaart tonen omdat je rijksregisternummer gebruikt wordt om de betaling door je ziekenfonds mogelijk te maken. Je kan dus geen valse naam opgeven.