Ongepland zwanger. Wat nu?

Een zwangerschap wordt bijna altijd rooskleurig voorgesteld. Met vaak lachende en blije gezichten, waardoor je makkelijk het gevoel krijgt dat er iets mis is met jou als je niet hetzelfde voelt. Toch is dat niet zo. Er is geen zwart-wit. Je mag gerust twijfelen en erover praten. Ga op zoek naar iemand die tijd voor je maakt en luistert, zonder oordeel. Je kan daarvoor ook bij LUNA terecht.

Onze centra bieden hulpverlening op maat. Een eerste consultatie betekent niet noodzakelijk dat je al weet wat je met deze zwangerschap wil. Twijfel is normaal. Vrouwen kunnen veel verschillende redenen hebben om te kiezen voor een abortus of voor het behoud van een zwangerschap. Iedere situatie is anders en in elke situatie heb je zaken die een rol kunnen spelen bij het nemen van een besluit. Er zijn geen goede of foute keuzes. Er is enkel de beslissing die jou, op dit moment en met het oog op de toekomst, het beste lijkt. Je beslist zelf of je voor een zwangerschapsafbreking kiest. We nemen de tijd voor een gesprek en ondersteunen je om de voor jou beste keuze te maken.

De website www.keuzehulpongeplandzwanger.be kan een houvast bieden als je ongepland of ongewenst zwanger bent en niet weet wat doen. Je vindt er betrouwbare informatie en verdiepende opdrachten. De keuzehulp is gratis, meertalig, altijd bereikbaar en anoniem.

"LUNA biedt hulpverlening op maat. We nemen de tijd voor een gesprek en ondersteunen je om de voor jou beste keuze te maken."