Help onze werking verbeteren

Een goede zorgverlening is onze prioriteit. Om onze cliënten goed te kunnen informeren over de medicamenteuze zwangerschapsafbreking, peilen we graag naar jouw ervaring tijdens de twee fases van de behandeling: fase 1 in het centrum (inname Mifégyne) en fase 2 thuis (gebruik Misoprostol). Deze bevraging richt zich enkel tot cliënten die een medicamenteuze zwangerschapsafbreking hadden.

Klik hier om de bevraging te starten

De gegevens van deze bevraging worden anoniem geregistreerd en ingezameld, met als doel de dienstverlening van LUNA vzw in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Voor klachten is er een aparte procedure, die vind je hieronder bij de downloads. Suggesties en klachten worden altijd geregistreerd en er is steeds een terugkoppeling voorzien.

Heb je een suggestie of een klacht?