Onze werking

Doelstelling

De Luna abortuscentra bieden medische en psychosociale begeleiding aan elke zwangere vrouw die een zwangerschapsafbreking overweegt. Wij streven naar het recht voor iedereen op veilige, toegankelijke en betaalbare abortus. De LUNA centra waarborgen het zelfbeschikkingsrecht van elk individu om al dan niet een kind te krijgen, zonder onderscheid op basis van afkomst, leeftijd en religieuze en filosofische overtuiging.

Professioneel advies

In de verschillende fasen van het hulpverleningsproces staan de behoeften van de cliënt centraal. Een interdisciplinair team, bestaande uit onder meer artsen, verpleegkundigen en psychosociale hulpverleners staat in voor de begeleiding. Het doel van de hulpverlening is dat elke cliënt zich goed  voelt over haar beslissing omtrent de zwangerschap.

Veilige plek

Een LUNA abortuscentrum creëert voor de cliënten een veilige plek waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor ieders verhaal en waar het de betrachting is dat elke cliënt een antwoord krijgt op alle vragen. Er wordt over gewaakt de grenzen van de cliënt te respecteren, ook wanneer deze kiest slechts minimaal van de aangeboden hulp gebruik te maken.

Informeren

LUNA en alle LUNA abortuscentra hebben ook als taak informatie over de hulpverlening in het kader van ongewilde zwangerschap voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Volg @lunavzw op Facebook en @luna_abortuscentra op Instagram.