Onze werking

Onze missie

De LUNA abortuscentra bieden medische en psychosociale begeleiding aan elke zwangere vrouw die een zwangerschapsafbreking overweegt. Wij streven naar het recht voor iedereen op veilige, toegankelijke en betaalbare abortushulpverlening. De LUNA centra waarborgen het zelfbeschikkingsrecht van elk individu om al dan niet een kind te krijgen, zonder onderscheid op basis van afkomst, leeftijd en religieuze en filosofische overtuiging.

LUNA voorziet in een optimaal aanbod voor elke zwangere, inclusief de meest kwetsbare. We willen het maatschappelijk draagvlak rond het thema abortus zo groot mogelijk maken bij alle bevolkingslagen. We willen onze bekendheid maximaliseren en onze expertise uitdragen.

Onze visie

Wij willen deel uitmaken van een maatschappij die maximaal inzet op gewenste kinderen. Elke persoon is vrij om reproductieve keuzes te maken zonder dwang of stigma. Vanuit het respect op fysieke integriteit beslist de zwangere. LUNA gaat uit van de wetenschappelijke evidentie dat, ongeacht beschikbare contraceptiva, een ongewilde zwangerschap nooit kan uitgesloten worden. Contraceptiva en abortus maken essentieel deel uit van een goede gezondheidszorg, zijn wettelijk gewaarborgd en toegankelijk voor iedereen. Daartoe wordt intern en extern gewerkt in een respectvolle dialoog.

Professioneel advies

In de verschillende fasen van het hulpverleningsproces staan de behoeften van de cliënt centraal. Een interdisciplinair team, bestaande uit onder meer artsen, verpleegkundigen en psychosociale hulpverleners staat in voor de begeleiding. Het doel van de hulpverlening is dat elke cliënt zich goed  voelt over haar beslissing omtrent de zwangerschap.

Veilige plek

Een LUNA abortuscentrum creëert voor de cliënten een veilige plek waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor ieders verhaal en waar het de betrachting is dat elke cliënt een antwoord krijgt op alle vragen. Er wordt over gewaakt de grenzen van de cliënt te respecteren, ook wanneer deze kiest slechts minimaal van de aangeboden hulp gebruik te maken.

Informeren

LUNA en alle LUNA abortuscentra hebben ook als taak informatie over de hulpverlening in het kader van ongewilde zwangerschap voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Volg @lunavzw op Facebook en @luna_abortuscentra op Instagram.