Psychosociale nazorg

Als je na je abortus nood hebt aan een gesprek, kan je bij de LUNA centra terecht. Je kan alleen komen of samen met een steunfiguur (partner, vriend(in), familie, …). Je partner kan – ook zonder jou – terecht als hij/zij een gesprek wenst. Je maakt hiervoor eerst een afspraak. Dit extra gesprek is gratis.

Ook professionele hulpverleners kunnen je helpen om met je verwarrende gevoelens en vragen om te gaan.

  • Fara kan misschien voor jou hierin iets betekenen. Fara biedt therapeutische gesprekken aan na een zwangerschapsafbreking. Tijdens die gesprekken leer je je gevoelens een plaats te geven en verken je hoe je je toekomst nu verder vorm kan geven. Je kan bij Fara ook terecht voor contact met anderen die hetzelfde doormaakten. Fara faciliteert en organiseert lotgenotencontact, zowel online als via persoonlijk contact. Is de drempel voor een fysiek gesprek te groot? Je kan ook anoniem bij hen terecht via www.fara.be, via Faramail (vragen@fara.be), Farafoon (016 38 69 50) of de Farachat (maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag tussen 13 tot 16 uur).
  • Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. Ze verstrekken informatie en advies en bieden psychosociale begeleiding aan.