Tot hoeveel weken kan abortus?

Abortus kan in België tot 12 weken zwangerschap. Dat komt overeen met 14 weken als je begint te tellen vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Na een zwangerschapstermijn van 12 weken kan abortus in België enkel als de zwangerschap een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de vrouw of als vaststaat dat het kind zal lijden aan een zware en ongeneeslijke afwijking.

Een abortus later dan 12 weken na de bevruchting zonder deze redenen is in België niet toegelaten. In landen zoals Nederland en Groot-Brittannië wel. Als je in een dergelijke situatie verkeert, kan je bij de LUNA centra terecht voor een gesprek, informatie en een eventuele verwijzing naar een buitenlandse kliniek.