De eerste consultatie

De LUNA abortuscentra werken enkel op afspraak. Daarvoor neem je telefonisch contact met het centrum. Dat kan op eigen initiatief, of na verwijzing door een arts of een hulpverlener. De eerste consultatie kan in een aantal centra telefonisch gebeuren, of fysiek in één van de LUNA centra. Je partner of een vertrouwenspersoon mag aanwezig zijn.

Een eerste afspraak of een telefonische consultatie betekent niet noodzakelijk dat je al weet wat je met deze zwangerschap wil. Twijfel is normaal. Vrouwen kunnen veel verschillende redenen hebben om te kiezen voor een abortus of voor het behoud van een zwangerschap. Iedere situatie is anders en in elke situatie heb je zaken die een rol kunnen spelen bij het nemen van een besluit. Er zijn geen goede of foute keuzes. Er is enkel de beslissing die jou, op dit moment en met het oog op de toekomst, het beste lijkt. We bieden hulpverlening op maat. We nemen de tijd voor een gesprek en ondersteunen je om de voor jou beste keuze te maken.

De eerste consultatie omvat een gesprek met een psychosociale hulpverlener en (eventueel) een medisch onderzoek. Het gesprek omvat alle bedenkingen die je kan maken rond de zwangerschap. In het abortuscentrum kunnen we met een echografie de precieze duur van de zwangerschap bepalen. We bekijken de huidige anticonceptie en bespreken het meest geschikte voorbehoedsmiddel voor de toekomst. Je krijgt uitleg over de bestaande methodes om een zwangerschap te beëindigen. Bij twijfel over je beslissing kunnen we een extra gesprek inplannen.

Wanneer je naar de eerste consultatie komt, breng je het volgende mee:
  • je identiteitskaart of paspoort;
  • (eventueel) je bloedgroepkaart;