30.08.2021

Abortus is geen zwart-wit verhaal

Annika, Marijke, Annie en Gertie overlopen hun leven, waarbij abortus één van de vele beslissingen is die ze maakten.

Anno 2021 vinden gesprekken over abortus vaak nog plaats in de schaduw, vanuit taboe en stigma. Het is hoog tijd om met een realistische bril naar vruchtbaarheid, ongeplande zwangerschap en zwangerschapsafbreking te kijken. Deze brede kijk helpt als je geconfronteerd wordt met een ongeplande zwangerschap en een beslissing moet nemen.

Het taboe steunt op onwetendheid of een vooroordeel. Een paar voorbeelden. Abortus is alleen voor tienermeisjes. 46% van alle abortussen gebeurt bij vrouwen ouder dan 30 jaar. Abortus is een aanslag op je mentale welzijn. Slechts een kleine minderheid heeft achteraf problemen om de ervaring een plaats te geven. De belangrijkste voorspeller van je geestelijke gezondheid na een abortus is je geestelijke gezondheid voor de abortus. Abortus is uitzonderlijk. In België zal 1 op 5 mensen met een baarmoeder een abortus hebben voor ze 50 zijn.

De beslissing om een zwangerschap te beëindigen, is niets om beschaamd over te zijn. We zijn niet onfeilbaar en lijken te vergeten hoe lang en vruchtbaar een leven is. Een vrouwenleven biedt ruim 450 kansen op een zwangerschap (35 vruchtbare jaren x 13 keer per jaar kans op een zwangerschap). Het gegeven dat een vrouw vandaag gemiddeld 1,55 kinderen krijgt, betekent dat het controleren van de vruchtbaarheid een huzarenstukje is. Het vergt volgehouden inspanning en een portie geluk om nooit ongepland zwanger te worden.

Een abortus is één van de vele beslissingen die mensen nemen in de loop van een lang vruchtbaar leven. Abortus is geen laatste redmiddel, maar hoort bij het leven. Het is van alle tijden en voor alle vrouwen. Het is bijna zeker dat jij, of iemand om wie je geeft, op een bepaald moment in het leven abortuszorg nodig zal hebben. De stilte en het zwart-wit denken eromheen helpt niemand om de juiste keuze te maken.