24.01.2024

Campagne pleit voor nieuwe abortuswet

Met meer dan 10.000 cliënten die het afgelopen jaar naar de centra van LUNA en VUB Dilemma kwamen voor een eerste consultatie en bijna 8.300 behandelingen is de nood aan kwalitatieve abortuszorg groter dan ooit. Daarom is het hoog tijd om werk te maken van een wet die mee is met de tijd.

Een ongeplande zwangerschap kan iedereen overkomen. Abortus komt voor bij vrouwen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking. 1 op de 5 vrouwen in België kiest in de loop van haar leven voor een abortus. Het is een hardnekkige mythe dat het vooral tienermeisjes, ‘marginalen’ en singles zijn die ongepland zwanger raken. De gemiddelde vrouw die in België een abortus heeft, is 29 jaar, heeft een vaste partner en één of twee kinderen. Slechts 1% van de cliënten van de Nederlandstalige abortuscentra, is jonger dan 18 jaar.

Meer dan ooit worden we in de praktijk geconfronteerd met de beperkingen van de huidige abortuswet. Een wetenschappelijk comité met experts kwam vorig jaar tot dezelfde conclusie en publiceerde een rapport met aanbevelingen over de abortuswet. Die gingen onder andere over het afschaffen van de verplichte wachttijd van zes dagen, het uitbreiden van de termijn voor een zwangerschapsafbreking en het toegankelijk maken van anticonceptie voor iedereen. Adviezen en aanbevelingen die volledig aansluiten op de noden vanuit de sector en waar deze campagne op inspeelt.

Campagne pleit voor nieuwe wet

De campagne omvat de uitgave van een boekje ‘Abortus, en dan?’ – dat vorm kreeg in samenwerking met illustratrice Margot Cattersel (@vageinig) – waarin abortus op een toegankelijke en laagdrempelige manier wordt uitgelegd en gevisualiseerd. Via de uitgave geven we mensen die een abortus hadden ook een stem door hun verhalen en ervaringen te delen.

Van een aantal illustraties zijn ook postkaartjes gemaakt. Deze worden breed verspreid via de abortuscentra en partnerorganisaties. De abortuscentra moedigen mensen aan om hun bezwaren, verzuchtingen en suggesties over de huidige abortuswet neer te schrijven en te bezorgen aan de beleidsmakers van dit land. Samen met deMens.nu lanceren de abortuscentra ook een online campagne. Via www.abortusendan.be kunnen mensen digitaal een kaartje en een boodschap delen. De organisaties willen met een postzak vol postkaartjes naar de Wetstraat gaan om aandacht te vragen voor het thema en te pleiten voor een nieuwe abortuswet.