26.09.2022

Open brief

Lees de open brief die de Belgische abortushulpverleners stuurden aan de Amerikaanse ambassadeur naar aanleiding van Safe Abortion Day op 28 september.

De herroeping van Roe v Wade drukt ons nog maar eens met de neus op de feiten: abortus is nergens ter wereld een verworven recht. Verbijstering overheerste toen duidelijk werd dat – anno 2022 – vrouwen in een groot deel van de Verenigde Staten niet langer het recht hebben te beslissen een ongewenste zwangerschap stop te zetten. Dat hulpverleners een gevangenisstraf riskeren als ze vrouwen of koppels willen bijstaan bij een onbedoelde zwangerschap. Hetzelfde geldt voor vrouwen die een abortus nodig hebben. Het is absurd dat Amerikaanse vrouwen – vooral uit Texas – geen andere keuze hebben dan naar Mexico te reizen om een zwangerschap af te breken.

Het is een illusie dat strenge wetten of restricties het aantal abortussen doet afnemen. Vrouwen of meisjes die vastberaden zijn hun zwangerschap te beëindigen, zullen dat ook doen. Ongeacht de risico’s of de legaliteit ervan. Daarom kan je eigenlijk alleen veilige abortus verbieden.

Elk jaar nog sterven tot 31.000 vrouwen in de wereld als gevolg van een onveilige abortus en worden naar schatting vijf miljoen vrouwen in het ziekenhuis opgenomen voor de behandeling van ernstige complicaties, zoals bloedingen of infecties.

We moeten stoppen met abortus als het probleem te zien. Het is een oplossing voor vrouwen die ongepland zwanger zijn. En ongeplande zwangerschappen zullen er altijd zijn. Anticonceptie is niet onfeilbaar en mensen zijn dat evenmin. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) berekende dat – zelfs als mensen hun anticonceptie altijd perfect zouden gebruiken (en de realiteit leert ons dat dat niet zo is) – er jaarlijks wereldwijd nog bijna 6 miljoen ongeplande zwangerschappen zouden zijn.

Het is hoog tijd dat we abortus als essentiële gezondheidszorg te beschouwen. Elke hulpverlener wil oprecht elke vrouw een ongeplande zwangerschap besparen. En niemand wil een abortus nodig hebben, maar het maakt onvermijdelijk deel uit van ons lang vruchtbaar leven. Iedereen die toch ongepland, ongewenst of niet meer gewenst zwanger is, moet alle tijd en ruimte krijgen om een verantwoorde beslissing te nemen; en moet bovendien kunnen rekenen op kwaliteitsvolle en veilige hulpverlening.

Het besluit van het Hooggerechtshof om het federale recht op abortus in de Verenigde Staten 50 jaar terug te draaien, is een beslissing die nog jarenlang levens zal kosten. Niet alleen van vrouwen die ongewenst zwanger worden, maar ook van vrouwen die een zwangerschap afbreken omwille van medische redenen. In Polen zijn er al vrouwen gestorven omdat artsen weigerden een zwangerschapsafbreking uit te voeren, uit angst voor vervolging. En ook in landen waar abortus wel legaal is, weigeren artsen soms hulp omwille van gewetensbezwaren. In de VS zal zeker hetzelfde gebeuren.

Wij hopen in u een medestander te vinden om dit probleem aan te kaarten bij beleidsmakers en mee te strijden voor de rechten van vrouwen én mannen die ongepland en ongewenst zwanger zijn.