(Freelance) arts

LUNA vzw zoekt een gynaecoloog of abortusarts die op freelance basis kan inspringen voor vervangingen in de LUNA-abortuscentra in Antwerpen, Gent, Hasselt en/of Oostende.

In het kort

 • Samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis (verloning per dagdeel).
 • Afwisselend eerste consultaties (vooronderzoeken) of uitvoeren van eerste trimester zwangerschapsonderbrekingen.
 • Interdisciplinaire teamwerking.

Rolprofiel (resultaatsgebieden)

 • De arts heeft zicht op de duur en kwaliteit van de zwangerschap, de relevante medische antecedenten en de huidige medische conditie in functie van de bespreking van de beslissingsmogelijkheden van de cliënt.
 • De arts verstrekt alle nodige medische informatie zodat de cliënt een passende beslissing kan nemen m.b.t. haar zwangerschap.
 • De arts waakt er over dat de cliënt zich in veilige handen voelt en kan vertrouwen op de medische begeleiding.
 • De arts voert de zwangerschapsafbreking uit op efficiënte en medisch correct wijze, conform de kwaliteitsrichtlijnen & met oog voor een adequate pijnbestrijding.
 • De arts kan de waaier aan anticonceptiemogelijkheden zodanig uitleggen dat de cliënt kan starten met de geschikte anticonceptie van haar keuze.

Competenties

 • Resultaatgericht
  • schat medische noden correct in;
  • overlegt met collega’s bij onduidelijkheden en afwijkingen van het protocol;
  • werkt in overeenstemming met de laatste medische inzichten wat betreft behandeling, sterilisatienormen, veiligheid & hygiëne.
 • Communicatieve teamspeler
  • samenwerken: kan in sterke synergie werken met de andere leden van het team;
  • stemt in alle omstandigheden permanent en efficiënt af met teamgenoten.
 • Betrokkenheid
  • vertrekt steeds vanuit een participatieve basishouding;
  • onthaalt elke cliënt empathisch, staat open voor het verhaal en de historiek van de vrouw; werkt ‘op maat’.
 • Nauwgezet
  • houdt zich aan de planning maar kan ook flexibel bijsturen;
  • vult het medisch dossier correct en zorgvuldig in;
  • zorgt voor een tijdige en juiste administratieve afhandeling van de dossiers;
  • werkt punctueel en ordelijk.
 • Stressbestendig
  • blijft rustig in complexe situaties en bij drukte;
  • bewaart de kalmte bij zichzelf & collega’s;
  • onderscheidt hoofdzaak van bijzaak; stelt prioriteiten; kan relativeren.
 • Expert
  • expertise in zwangerschapsafbreking
  • expertise in anticonceptie

Solliciteren

Sollicitaties (CV inclusief motivatiebrief) t.a.v. Francoise Dedrie, francoise.dedrie@lunacentra.be, LUNA Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 b5, 2060 Antwerpen. Kandidaten die in aanmerking komen, zullen worden uitgenodigd voor verder gesprek. Voor meer informatie: francoise.dedrie@lunacentra.be, +32 3 226 25 25.