26.09.2022

Een keuze hebben, is levensbepalend

Abortus is een keuze die je niet wil moeten maken, maar een keuze die je wél wil kunnen maken.

Ongeplande zwangerschappen zullen er altijd zijn. Zelfs als mensen wereldwijd hun anticonceptie altijd perfect zouden gebruiken – en wat in de realiteit niet zo is – zullen jaarlijks bijna 6 miljoen zwangerschappen ongepland zijn. Abortus is niet het probleem, maar een mogelijke oplossing voor het probleem van een ongewenste zwangerschap.

Elke zwangere persoon heeft recht op legale, toegankelijke en veilige abortus. Recente ontwikkelingen wereldwijd tonen aan dat het recht op een keuze bij een ongeplande zwangerschap nooit verworven is.

Strenge wetten of restricties op de toegang tot hulpverlening doen het aantal abortussen niet dalen. Vrouwen die vastberaden zijn hun zwangerschap te beëindigen, zullen dat ook doen, los van de legaliteit en ongeacht de gezondheidsrisico’s. Wereldwijd sterft elke 23 minuten een vrouw als gevolg van een onveilige abortus.

Lees de open brief die LUNA vzw samen met alle Belgische abortushulpverleners schreef aan de heer Michael M. Adler, Amerikaans ambassadeur. Bekijk het campagnefilmpje van 50 mannen en vrouwen die konden beslissen om een ongeplande zwangerschap te behouden of stop te zetten en lees hun verhalen. Abortus is een keuze die je niet wil moeten maken, maar een keuze die je wél wil kunnen maken.